In het vroege voorjaar van 1945 werd de zo bekende Vogelwarte Helgoland van dit eiland geëvacueerd en naar Cuxhaven overgebracht. Sinds eind 1957 is het hoofdbureau in Wilhelmshaven gevestigd, waar het zal blijven, ook al zullen daar nieuwe gebouwen moeten worden betrokken. Inmiddels bleef het een gemis, dat de onderzoekingen op het rode eiland Helgoland niet konden worden voortgezet. Het is daarom verheugend, dat op 7 september j.l. op Helgoland een nieuw buitenstation van de Vogelwarte officieel in gebruik kon worden gesteld.