Teneinde het incidentele karakter van de eerste aankomstdata te elimineren, worden ieder jaar – tegenwoordig onder auspiciën van de Studiekring voor Ecologie en Penologie van het K.N.M.I. — op verschillende plaatsen in het land dagelijkse tellingen geëntameerd. Wij moeten evenwel steeds in het oog houden, dat de toevalsfaktor hierbij een grote rol speelt en dat een betrouwbaar resultaat dan ook alleen kan worden verkregen bij een relatief groot aantal dieren (tenminste 25 broedparen) in een klein biotoop. Tot nu toe vonden wij de reeds bij de bespreking van de methodiek geschetste gang van zaken alleen overtuigend bij de fitis, die ook zeer ver noordelijk van ons land nog overvloedig broedt en dus in grote aantallen over onze streken trekt. In fig. 2 is het resultaat van een reeks dagelijkse tellingen van zingende fitissen weergegeven.