Seb. Pfeifer, leider van de Vogelschutzwarte für Hessen und Rheinland-Pfalz te Frankfort aan de Main heeft zich de medewerking weten te verzekeren van een aantal bij uitstek deskundige auteurs, om in een boekje dat men werkelijk in de zijzak van een colbertje kan steken, het onderwerp vogelbescherming zeer grondig te behandelen. Dat daarbij sterk de nadruk zou worden gelegd op de bescherming der vogels terwille van hun nut van land-, tuin- en bosbouw, was te verwachten voor wie auteur en in het algemeen de instelling der Duitse vogelbescherming kent. Dit neemt niet weg, dat ook de alleen-maar-liefhebber-van-vogels hier veel nuttige zaken in zal vinden. Belangrijk zijn o.a. de uitvoerige hoofdstukken over wat meninFrankfort „Schwerpunktvogelschutz” noemt, door Dr. W. Keil, die uiteenzet hoe uitstekende resultaten zijn bereikt door concentratie van grote aantallen nestkastjes op een kleine oppervlakte. Hierin werd een bezetting bereikt, die soms het tienvoudige bedraagt, van wat tot nu toe als maximum werd beschouwd. (Wij hopen hierop binnenkort in een artikel terug te komen.) Of de bouw van zitkrukken voor buizerden in het open veld in Nederland dringend ter hand dient te worden genomen, wagen wij te betwijfelen. Toepassing van nestkasten voor torenvalken, kerkuilen en hoppen lijkt daarentegen zeer aanbevelenswaard. (Wij hopen hiervan binnenkort werktekeningen te publiceren.) En vooral het gebruik van de ook door de P.D. al gepropageerde nestbuidels zou hier te lande veel meer dienen te worden toegepast. Geen boekje om achter elkaar uit te lezen. Wel, om voortdurend ter hand te nemen, om inspiratie en ideeën op te doen. Vooral aanbevolen voor vogelbeschermingswachten e.d. Je zou eigenlijk naar een vertaling verlangen, als zo’n boekje in feite niet volkomen onvertaalbaar is. Trouwens, zijn waarde ligt niet zozeer in mogelijkheden voor klakkeloze navolging, als wel in de vingerwijzigingen voor eigen experimenten. Waarvoor wij toch in Nederland een equivalent van de Duitse Vogelschutzwarten wel bitter missen. In elk geval een boekje, dat elke vogelbeschermer dient te bezitten. K. Z.