In het eerste nummer van „Het Vogeljaar”, dat in maart 1957 verscheen, schreef Ko Zweeres een artikel onder de titel: „Ooieuaarsstand liep in 1956 niet verder terug.” En heel wat natuur- en vogelliefhebbers zullen zich hebben afgevraagd: „Wat zal het nieuwe ooievaarsseizoen ons brengen?” Welnu, het resultaat heeft de verwachtingen méér dan overtroffen. De teruggang en de stilstand zijn voorbij (hopenlijk voor goed!) en voor 1957 kon een grote vooruitgang worden vastgesteld. Niet zozeer, doordat het aantal broedparen met een sprong omhoog ging, dan wel dat het broedresultaat buitengewoon was.