Praktisch heeft het gebied van Ismaning in méér dan een opzicht de waarde en de invloed van een natuurreservaat van internationale rangorde. Vóór alles als verblijfplaats, maar ook als broedterrein van bedreigde vogelsoorten. Zo broedden, of nestelen er nog, de geoorde fuut, krakeend, pijlstaart, slobeend, kuifeend, tafeleend, witoogeend, bruine kiekendief, grauwe kiekendief, grutto, kemphaan, lachstern en buidelmees. Alleen met betrekking tot de jacht is ons vogelparadijs eerder een gevaar voor de vogelwereld. Althans zolang deze er wordt bedreven door lieden, die van vogels geen verstand hebben en er ook geen moeite voor willen doen, de soorten te leren onderscheiden. In de nazomer van het vorige jaar schoot zo’n onweidelijke jager voor mijn ogen een visarend, die bij ons het hele jaar beschermd is. En enige maanden later kreeg ik een krooneendenwijfje in handen, dat aanqeschoten was gevonden. Ook de krooneend is in Duitsland beschermd en deze soort probeert al jarenlang bij de visvijvers te broeden, tot nu toe zonder succes.