Mogen wij in het vogelleven ingrijpen? Deze vraag kan tal van pennen in beweging zetten, maar de reacties op dit artikel kunnen wellicht zo interessant zijn dat wij ons uit de „choc des opinions” een inzicht kunnen vormen, hoe de Nederlandse vogelbeschermers over dit onderwerp denken. Dit is te meer van belang, omdat onze vogelbeschermingsorganisaties zich dusdanig gaan ontwikkelen, dat een deel van haar leden, eertijds passieve vogelbeschermers in de vorm van zeer gewaardeerde contribuanten, thans actieve vogelbeschermers worden. En wel zo, dat daadwerkelijk wordt medegewerkt aan bewaking, wintervoedering, nestkastencontrole, nestkastenfabrikage en aan nog vele andere belangrijke en nuttige vogelbeschermingszaken. Met de nestkasten zitten wij eigenlijk al midden in het onderwerp. Door het plaatsen en onderhouden daarvan beïnvloeden wij in grote mate de stand van bepaalde soorten en het lijkt wel, of het gelukt is deze soorten in enkele gebieden zelfs boven het optimum te brengen, al staat het te bezien of deze ogenschijnlijk aantrekkelijke toestand zich zal handhaven. Niettemin zal geen weldenkend mens ernstige bezwaren tegen onze nestkastenkuituur naar voren brengen. De moderne bosbouw laat ons trouwens geen keus!