Ter vermijding van extra administratieve arbeid zullen wij het op prijs stellen, de contributie voor 1958 in de loop van januari op postgirorekening 29213 of gemeentegiro Amsterdam N. 305 te mogen ontvangen. Het bewijs van lidmaatschap wordt U dan onmiddellijk toegezonden.