In het afwisselende Twentse landschap voelt de bonte vliegenvanger (Musicapa hypoleuca) zich uitstekend thuis. Wellicht is dit zelfs de enige streek in Nederland, waar hij een algemeen voorkomende broedvogel is. Als holenbroeder maakt hij gaarne gebruik van nestkastjes, welke voor mezen gebruikelijk zijn, dus met een vlieggat van 29 tot 32 mm diameter. Wanneer de kastjes in voldoende aantal aanwezig zijn, kan een goede vergelijking worden gemaakt tussen het voorkomen van de bonte vliegenvanger en de andere nestkastbewoners in het proefgebied. Bovendien kunnen aan de hand van regelmatige nestkastcontroles, allerlei interessante gegevens worden verzameld over eigenschappen van de soort, nestbouw, eieren, en de verzorging van de jongen. De hierna volgende gegevens werden verkregen in de 6 jaren 1952 tot en met 1957. De nestkasten zijn geplaatst door de natuurbeschermingswacht „Hengelo-O.” in de buurtschap Oele en op het landgoed „Het Stroot”, beide in de omgeving van Hengelo-O.