Jonge roofvogels, die buiten het nest worden gevonden of uit de handen van kwajongens zijn gered, kunnen met enige zorg veelal in leven worden gehouden en — wat hoofdzaak is — weer geschikt gemaakt voor het leven in de vrije natuur, waar ze zichzelf zullen moeten kunnen redden. M.a.w.: gedurende de tijd, die jonge roofvogels nodig hebben om te leren jagen en een eigen prooi te slaan zal de menselijke pleegouder de rol van de oudervogels moeten overnemen. De verzorging van jonge roofvogels eist veel tijd en aandacht. Wie in staat is beide aan het werk te geven, zal met de hier volgende adviezen wellicht zijn voordeel kunnen doen. Deze wenken houden er rekening mee, dat in de praktijd meestal zal moeten worden geïmproviseerd, omdat de pleegkinderen ons altijd onverwacht op het dak worden geschoven. Men vergeve mij het gebruik van een aantal termen, ontleend aan de valkerij. Het is vaak gemakkelijker een oude valkerij-term te gebruiken, dan een meer gebruikelijke omschrijving, die vaak niet precies het begrip dekt, dat wij er aan hechten.