Dezer dagen verschenen er in de pers berichten over een grote zwarte vogel, die op de zeedijk in Den Helder mensen had aangevallen en zelfs een kind bloedend had gewond. Als pikante bijzonderheid werd vermeld, dat deze vogel een vlucht had van wel 70 cm. Indien we dan bedenken, dat een zilvermeeuw een vlucht heeft van ruim anderhalve meter, dan wordt het verhaal over de „enorme raaf”, zoals de vogel ook wel werd werd aangeduid, ietwat onbegrijpelijk. Maar het schatten van de afmetingen van vogels is uiterst moeilijk, zoals iedere veldornithloog bij herhaling heeft ervaren. Een later bericht, in de „Alkmaarse Courant", onthult dat de „geheimzinnige” vogel een tamme raaf is geweest, die zich al enige dagen in Breezand had opgehouden en daar de beste maatjes was met de dorpsjeugd. In dit bericht wordt overigens gesproken over een vlucht van 75 cm (dat is iets meer dan de afstand tussen de vingertoppen en de schouder van een volwassen mens), wat het weer onwaarschijnlijk maakt, dat deze vogel een raaf zou zijn geweest. Er wordt aan het bericht echter toegevoegd dat ons lid de heer Schoorl uit Den Helder, van wie wij weten dat hij een goed vogelkenner is, de vogel van een halve meter afstand heeft bestudeerd en hem als een raaf heeft herkend. Dat zal het dus wel geweest zijn. En dan ongetwijfeld een uit gevangenschap ontsnapt exemplaar, want de raaf is, helaas, als broedvogel reeds tientallen jaren geleden uit Nederland verdwenen.