Parelduiker 21-12 & 4-1 1 ex. Baggerhaven, Kesteren (drs M. T. Jansen), Dodaars 16-12 1 ex. Noorderkanaal, Berghsluis, Rotterdam (mevr. Gipon-Kershen): 6-1 1 ex. in slootje bij Roermond (Minkenbergj; 26-1 1 ex. duinwaterleiding, Den Haag (Ros).