„Evenals Heimans echter zelf vóór alles tot het gemoed sprak, zo hopen wij, dat onze biografie in het bijzonder de mens Eli Heimans nader tot de lezer zal brengen.” Aldus Dr, Fop I, Brouwer in het „Slotwoord” van het proefschrift, waarop hij onlangs aan de Universiteit van Amsterdam is gepromoveerd tot doctor in de wisen natuurkunde en waarvan de volledige titel luidt: „Leven en werken van E. Heimans en de opbloei der natuurstudie in Nederland aan het begin van de twintigste eeuw.” Wanneer ik mij na lezing van dit lijvige boekwerk afvraag, of het mij de mens Eli Heimans beter heeft doen kennen, of het heeft bijgedragen mi] deze mens, zoals ik die heb Ieren kennen uit gesprekken met Thijsse en een aantal oudleerlingen, duidelijker voor ogen te stellen, dan aarzel ik toch die vraag bevestigend te beantwoorden.