De heer A. N. Swart meldde reeds op 9 september 1957 veel zwarte mezen in volkstuintjes van Amsterdam-Zuid. Eykman vermeldt in De Ned. Vogels deel I, p. 1887 september 1928 als vroegste „trek”-datum. Joh. J. Sligman zag op 23 september 1957 drie zwarte mezen tussen ± 50 trekkende pimpelmezen in de Rouveense Polder (O.). De trek van de pimpelmees was te Rouveen dit najaar opvallend sterk en liep in de honderden ex.