Van 1 tot 5 juni is in Otaniemi bij Helsinski in Finland de elfde internationale conferentie van het CIPO (Comité International pour la Préservation des Oiseaux) gehouden. Aan een verslag van deze conferentie door R. S. R. Fitter in „Bird Notes” (Vol. 28, no, 4), ontlenen wij o.a., dat de voornaamste onderwerpen die werden behandeld waren: de bescherming van roofvogels, de verontreiniging van de zeeën met stookolie, de bescherming van waterwild en steltlopers, het probleem der insectenbestrijdingsmiddelen en de bestrijding van vogelsoorten, die een bedreiging vormen van andere vogels. Slechts IJsland en Nederland beschermen alle roofvogels, in Engeland is alleen de sperwer niet beschermd. In Denemarken werd een tijdelijke bescherming verkregen voor de meeste roofvogels en uilen, hoewel ze in vele streken nog als schadelijk worden beschouwd. In Frankrijk wordt in verscheidene departementen de bescherming van roofvogels thans gepropageerd, waarbij wordt gewezen op hun nut voor bestrijding van voor de landbouw schadelijk gedierte. In Zwitserland zijn de meeste roofvogels beschermd, in de Ver. Staten van Amerika is de bescherming per staat geregeld. Veel staten nemen thans de wet van Connecticut over, die alle roofvogels beschermt, met de mogelijkheid van ontheffing bij aantoonbare schade, zoals ook Nederland die kent.