Eind augustus en begin september werd boven Nederland een opvallende roofvogeltrek waargenomen, waarvan wij hieronder de reeds binnengekomen gegevens laten volgen. Het grootste deel der waarnemers was, helaas, niet altijd zeker van de soort. Gedurende deze periode trekken gewoonlijk zeer veel wespendieven door Zuid- Zweden over de Oostzee. Wellicht zijn deze roofvogels thans door de aanhoudende oostenwinden van hun normale koers afgeweken. Enorme roofvogel trek boven Limburg werd vaker waargenomen (zie Hens „Avifauna der Nederlandse provincie Limburg” en „De Wandelaar in Weer en Wind” jrg. 19, pp. 87-89 „Roofvogeltrek” door Jan P. Strijbos en „Trek Van Buizerden in Limburg” door J. Taapken in hetzelfde tijdschrift jrg. 19, p. 176). 18-8 werd een wespendief in de eendenkooi te Herwijnen (Gld). gevangen, geringd en weer vrijgelaten (J. W. C. Entrop). 25-8 te 8.30 uur 32 buizerden boven „Prinsenhof”, Friesland op ± 150 m hoogte in „cirkelende formatie” naar W. (P. Annema, med. G. Bosch).