Een herdruk van „Vogels van Strand en Duinen”, indertijd verschenen in de serie „Wat leeft en groeit”. Maar in een nieuw kleed gestoken, met 52 fraai gereproduceerde foto's en gestoken in een aantrekkelijk bandje. Een boekje, waarin Strijbos op de hem eigen wijze vertelt over de vogels, die we aan de zeekant kunnen aantreffen. Een uitgave, die we wie aan of bij de kust woont (of daar een vakantie gaat doorbrengen) warm kunnen aanbevelen. Mag ik wel even rechtzetten, dat de mededeling, als zouden er sinds 1955 op het Balgzandschor grote sterns broeden op een misverstand moet berusten? Deze vogels proberen wel op marineterrein in Den Helder te broeden, waar dit echter vrijwel steeds mislukt, maar weigeren juist hardnekkig op het veilige Balgzandschor te nestelen. K. Z. Jan P. Strijbos: Vogelleven langs de kust. Uitg. L. J Veen, Amsterdam, z.j. Prijs ƒ 4.50.