Toen in 1955 de verbinding tussen Rotterdam en de Welplaat tot stand was gekomen door het gereedkomen van de Botlek-brug, kwamen wij voor het eerst in contact met deze, vanuit ornitologisch standpunt bezien uiterst belangwekkende terreinen. Sindsdien bezochten wij geregeld de uitgestrekte polders en opgespoten terreinen met hun ongekende vogelrijkdom. Voor het grootste gedeelte zijn deze terreinen inmiddels veranderd in haven- en industrie-gebied, maar nog steeds worden nieuwe polders door dijken omgeven en volgespoten.