Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen tegen plantenziekten en schadelijke insecten neemt overal ter wereld van jaar tot jaar toe. Vooral na de laatste wereldoorlog is het aantal middelen dat wordt toegepast enorm gestegen. Vijf en twintig jaar geleden waren de voornaamste bestrijdingsmiddelen koper- en arseenpreparaten en verder nicotine en pyrethrum.