Daar het te veel ruimte in beslag neemt om het jaarverslag in extenso te publiceren, geven wij hieronder enige belangrijke feiten daaruit: Het ledental nam toe tot 1779. Er werden 32 excursies georganiseerd, waaraan door ruim 750 personen werd deelgenomen. Eén van die excursies ging naar België. Meer dan 600 nestkasten zijn in het beheer van de vereniging, welke jaarlijks worden gecontroleerd en schoongemaakt. De broedresultaten van de vogeltuin in de Bosjes van Poot waren: 91 nesten van 21 soorten, waarvan er 62 gelukt zijn en waarvan 267 jonge vogels zijn uitgevlogen. Onze vogeltuin in Meer en Bos leverde eveneens een zeer groot aantal jonge vogels op.