De in het begin van 1958 opgerichte Vogelwerkgroep Castricum heeft als eerste studie-object de inventarisatie van de broedvogelbevolking ter hand genomen van een 46 ha groot duinterrein in het waterwingebied van het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noordholland (P.W.N.). Het onderzochte terrein is een vrij homogeen, nabij Castricum gelegen loofhoutgebied, voornamelijk met eik en berk begroeid, hier en daar gemengd met els, troskers, esdoorn, meidoorn, lijsterbes, Douglas, larix en Omorica-spar. Op vele plaatsen bevindt zich een goed ontwikkelde kruidenvegetatie.