Op 19 december hebben we een ledenvergadering gehouden, waar o.a. werd gesproken over het euvel der vuilnisbelten en de wenselijkheid van visdieveninventarisatie. Gegevens over de aanwezigheid van vuilnisbelten in onze weidegebieden, over schade die zij voor de weidevogelstand veroorzaken (meeuwen, ratten) en over plannen voor nieuwe belten zal het bestuur gaarne ontvangen. Ook foto’s van belten waarop de ontsiering van het landschap goed uitkomt zijn welkom (eventueel negatieven). Verder vraagt het bestuur vrijwilligers die willen deelnemen aan een inventarisatie van de visdievenstand. Aanmelden bij de secretaris.