„Vogelbescherming” herdenkt dit jaar haar 60-jarig bestaan! Intussen ligt het gouden jubileum, waar Drijver zijn voordracht „Een halve eeuw vogelbescherming” hield (cf. Jaarboekje 1948-1951), nog vers in het geheugen, althans bij de oudere leden. Maar vele van onze jeugd- en nieuwe leden hebben die gebeurtenis gemist en voor hen is het dus wel interessant ter gelegenheid van dit kroonjaar eens iets meer over de werkzaamheden van onze vereniging in verleden en heden te vernemen.