In de jaren na de laatste wereldoorlog is het gebruik van chemische insektenbestrijdingsmiddelen enorm toegenomen. Voornamelijk doordat de bestrijding van schadelijk gedierte gedurende de oorlog was verwaarloosd, waardoor vele soorten sterk waren toegenomen. Bovendien waren nieuwe gifstoffen ontwikkeld, die veel werkzamer waren dan vroegere. Dit toegenomen gebruik van gifstoffen verhoogde anderzijds de aandrang uit brede kringen, om in plaats van chemische een biologische bestrijding toe te passen. O.a. werd daarbij aangevoerd, dat vroeger ook kon worden geoogst zonder dat tevoren gifstoffen waren gebruikt. Daarbij werd b.v. betoogd, dat vogels de schadelijke insekten zouden kunnen bestrijden.