Het is misschien niet aardig om juist in dit nummer, waarin de sfeer van het 60-jarig jubileum van onze Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels overheerst, een alarmkreet te laten weerklinken. Wellicht is er het gevaar aan verbonden, dat de kreet niet gehoord wordt temidden van dit „feestgewoel”, maar er is ook de kans van uit de toon vallen en misschien daardoor de aandacht krijgen, die zo dringend nodig is.