Noordse stormvogel 26-2 over afstand van ± 3 km 15 dode ex. Schoorl aan Zee, 3 met stookolie (Monsees); 1-3 5 dode ex. tussen Katwijk en Noordwijk (Van der Luijt). Ook volgens Peeters grote sterfte gedurende februari. Vaal stormvogeltje 28-1 ♂ dood Scheveningen (Peeters).