In 1958 was het de zesde achtereenvolgende herfst, dat de Vogelwerkgroep Haarlem dagelijks trekwaarnemingen verrichtte aan de kust te Bloemendaal aan Zee. Dat jaar is er waargenomen van 28 september tot en met 9 november, waarbij de post in de regel door ten minste twee man bezet was gedurende ten minste één uur in de vroege ochtend. Indien het mogelijk was, is er langer met waarnemen doorgegaan, vooral op goede trekdagen. Zo werd er in de 43 waarnemingsdagen totaal gedurende 88 uren gepost (1957: in 48 dagen ca 97 uur). Evenals vorige jaren ontvingen wij van een aantal andere posten hun waarnemingen, die als aanvulling en vergelijking zeer op prijs worden gesteld. De posten, waarmee wij dit jaar contact onderhielden, zijn: Velsen-Noord. IJmuiden, Castricum aan Zee, Hengelo, Wageningen, Tilburg en Renesse op Schouwen. Tevens hebben wij trekgegevens uitgewisseld met de D.J.N. in Hamburg, die op de zondagen 28 september, 5, 12, en 19 oktober in de buurt van Hamburg enige posten had betrokken en verder zonden waarnemers op het Oostzee-eiland Fehmarn ons bericht. De trek langs de kustposten Bloemendaal, IJmuiden en Castricum bleek in grote trekken overeen te komen.