In deze maanden passeren weer vele vogels ons land, op weg naar het zuiden of het westen. Sommige blijven hier pleisteren, andere daarentegen zetten hun reis voort. Tussen deze trekvogels zijn er vele, die als donsjong of als volwassen vogel geringd zijn om op deze manier bij te dragen tot een oplossing van de vele vraagstukken, welke zich rondom de vogeltrek voordoen. Behalve in Nederland worden vogels op vele andere plaatsen geringd zodat we vogels kunnen aantreffen met een ring van Moskou, Stockholm, Kopenhagen, Stavanger, enz. De vogels die met een ring van deze laatste plaats rondvliegen worden voornamelijk gevangen en geringd op het ringstation in Revtangen waar we eens in september enige dagen verbleven.