De heer K. Zwart zag zich genoodzaakt om studieredenen als voorzitter te bedanken. Ons lid de heer D. Landsman zal binnenkort verhuizen naar Kampen. Wij zijn beiden zeer erkentelijk voor de vele werkzaamheden, die zij in het belang van onze vereniging hebben verricht en hopen, dat onze vriend Landsman zich spoedig in zijn nieuwe woonplaats thuis zal voelen. Het bestuur is thans als volgt samengesteld: J. Albers, Westzaan, voorzitter; C. Teer, Krommenie, secretaris; F. Sjollema, Koog aan de Zaan, penningmeester; J. Korringa, Zaandam, 2e secretaris; W. de Haas, Wormer, 2e penningmeester: D. Dekker, Wormerveer, commissaris; J. Bedet, Zaandam, vice-voorzitter.