Op 3 en 4 mei 1959 werd in Seebach (Thüringen) een congres gehouden ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan van de Vogelschutzwarte Seebach. Dit congres, tevens „Tagung” van de Internationale Union für Angewandte Ornithologie, was grotendeels gewijd aan onderwerpen op het gebied van vogelbescherming en insektenbestrijding, speciaal in bossen en boomgaarden. Voor dit congres bestond grote belangstelling onder de ornithologen uit West- en Oostduitsland en Centraal Europa, terwijl ook enkele andere Westeuropeanen aanwezig waren. Vele lezingen waren gewijd aan problemen die met nestkastonderzoek samenhangen. Dr. Mayer (Linz) sprak over het overnachten van mezen in nestkasten. Het bleek hem dat in december en januari het grootste aantal kasten bezet was, terwijl in de nazomer geheel niet in de nestkasten werd geslapen. Bij de discussie kwam naar voren dat in de omgeving van Frankfurt de mannelijke koolmezen ’s zomers in een eigen nestkast slapen, terwijl dit in Oostenrijk en ook in Nederland niet het geval is.