Dit lijvige rapport geeft de waarnemingen weer die de afdeling Apeldoorn van de Ned. Jeugdbond voor Natuurstudie vijf jaar achtereen op regelmatig gehouden excursies heeft genoteerd langs de voormalige IJsselmeerkust tussen Koophuizen en Harderwijk, van Harderwijk langs de Knardijk tot voorbij gemaal Lovink en een strook tussen Oostelijk-Flevoland en het Zuidelijke Veluwemeer. Van elke der 200 waargenomen vogelsoorten worden data (vooral van 1958 en 1959) van de waarneming vermeld met in het kort gegevens over het voorkomen in het algemeen. De samenstellers van het rapport komen tot de conclusie dat vooral het gebied tussen Koophuizen en „De Pol” van groot ornithologisch belang is. Dit terrein loopt ernstig gevaar aangekocht te worden ten behoeve van exploitatie voor recreatie-doeleinden, waardoor dit gebied als belangrijk broed- en doortrekgebied voor vele vogelsoorten verloren zou gaan. Waargenomen werden o.a. de Provence grasmus, roodgesterde blauwborst, ortolaan, waterrietzanger, kleine vliegenvanger en reuzenstern. Door publikatie van de beschikbare gegevens trachten de schrijvers met klem te wijzen op de grote verscheidenheid van de hier voorkomende vogelsoorten en zij zouden het verlies ervan zeer betreuren. J.T.