In de op 20 juni j.l. te Amsterdam gehouden algemene jaarlijkse ledenvergadering is Dr. G. A. Brouwer afgetreden als voorzitter der vereniging en als zodanig opgevolgd door Dr. Ir. J. E. Carrière, die tot nu toe ondervoorzitter was. Dr. Brouwer blijft lid van het dagelijks bestuur en vervult daarin de functie van ondervoorzitter. Tot leden van het hoofdbestuur werden voorts benoemd Dr. P. J. van Nieuwenhoven te Maastricht en Prof. Dr. K. H. Voous te Huizen (NH).