Nadat gewetenloze eierverzamelaars in het begin van deze eeuw het laatste paar visarenden uit Schotland en daarmee van de Britse eilanden hadden verdreven, hebben in de jaren 1955, 1956 en 1958 opnieuw visarenden getracht in Schotland te broeden. Doch weer waren het eierverzamelaars die, in 1958 ondanks een afdoend lijkende bewaking, welke de Royal Society for the Protection of Birds had georganiseerd, wisten te verhinderen, dat er jongen werden groot gebracht. Het spreekt vanzelf, dat voor 1959 nóg grondiger voorbereidingen voor de bewaking werden getroffen. Een voortdurend wisselende groep bewakers, onder de energieke leiding van de Schotse vertegenwoordiger van de R.S.P.B. George Waterston, getroostte zich enorme inspanningen en veel ongemakken, om een herhaling van de schelmenstreek te voorkomen, die in 1958 het broedsel deed mislukken (Vogeljaar 1958. blz. 73).