Toen wij dit voorjaar plannen beraamden voor een reis naar Finland gingen wij ons licht eens opsteken bij vrienden en kennissen, die Finland hadden bezocht en dat land dus uit eigen aanschouwing hadden leren kennen. Zij hadden het Ornithologische Congres bezocht, dat in 1958 in Helsinki werd gehouden en deelgenomen aan excursies in verschillende delen van het land. Hun oordeel was unaniem; Finland is bijzonder uitgestrekt en met heel weinig vogels gezegend: het is een vogelarm land. Ze hadden het voordeel, dat zij gegidst werden door Finse vogelkenners, die ter plaatse goed bekend waren en die weken van te voren de vogels hadden opgespoord, zodat zij wat konden laten zien en ook tal van nesten konden tonen. Zij kregen dus eigenlijk alles op een presenteerblaadje opgediend, maar wij zouden zelf en zonder enige hulp moeten trachten de plaatsen te vinden, die op het gebied van vogels interessant waren. Onze eigen indruk is inderdaad, dat Finland een vogelarm land is. Trouwens welk land in Europa is zo vogelrijk als Nederland? Grote delen van Frankrijk kun je doorkruisen zonder vrijwel een vogel te zien. Het gebied van Les Dombes en de Camargue maken natuurlijk een uitzondering en zo zijn er nog wel bepaalde streken op te noemen. Het zelfde geldt voor Italië en voor een groot deel van Spanje, al kun je in laatstgenoemd land in bepaalde streken in enkele weken tot een totaal van 160-180 waargenomen soorten komen. Zo vormen de Marismas en het beroemde beschermde jachtgebied van de Goto Donana oorden waar het grimmelt van de vogels en waar een dichtheid wordt aangetroffen, die vrijwel nergens wordt overtroffen. Een vergelijking met elk ander land in Europa valt ten gunste van Nederland uit. In Finland, dat een oppervlakte beslaat tienmaal groter dan Nederland, met een bevolking van ruim 4 miljoen, zijn de vogels dun gezaaid, evenals de mensen. In Finland wonen 17 inwoners per km2, in Nederland ca 312!