Op 30 september j.1. heeft het lid der Tweede Kamer voor de K.V.P., Mr. Baeten aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen de volgende vragen gesteld: 1. Is het juist, dat reeds gedurende vele jaren bij de uitvoering van de Vogelwet 1936 ervan is uitgegaan, dat vergunningen voor het vangen en vervoeren van z.g. kooivogels slechts kunnen worden verleend in het belang van de vogelstand, de opvoeding pf de wetenschap?