Op 12 maart 1960 hoopt de Vogelwerkgroep ’s middags om 15.00 uur haar algemene ledenvergadering te houden in Utrecht. Men wordt verzocht deze datum vrij te houden. Nadere gegevens worden t.z.t. aan alle leden toegezonden.