In „Het Vogeljaar” van oktober 1959, jrg. 7 no 5, las ik het artikel van Schenk: „De kokmeeuwen werkelijk een probleem”. Naast het vermelden van nieuwe gegevens is dit mede een reactie op de gegevens, die ik in 1954 en 1955 verzamelde over de verhoudingen tussen de kokmeeuwen en een aantal stemsoorten in ons land. Mijn gegevens werden in een kort rapport gepubliceerd in het 7th Bulletin of the International Committee for Bird Preservation, 1958. Hoewel ik op Bonaire niet de beschikking heb over al mijn gegevens, wil ik toch op Schenks artikel reageren, omdat hij mijn conclusies niet helemaal juist weergeeft en bovendien door vragen en opmerkingen de betrouwbaarheid van mijn gegevens in twijfel trekt. Deze vragen lijken me overbodig, daar Schenk in 1954 en 1955 zelf heeft meegemaakt, hoe de gegevens verzameld werden.