Twee waarnemingen van de kleine alk (1/11 dood ex. strand Hindeloopen, 2/11 1 ex. „De Beer”) en de vondst van een stormvogeltje in het binnenland (4/11 te Heerde) zijn ongetwijfeld veroorzaakt door het stormachtige weer in deze periode. Het uitzonderlijk zachte weer gaf een meerkoetenpaar gelegenheid nog 3 jongen groot te brengen, die op 1/10 werden gezien bij Zegveld en een wilde eend met 7 kuikens op 3/10 in de Stompwijkse vaart, die kennelijk enkele dagen tevoren waren geboren. Op 11/11 werd te Ede een nest van de Turkse tortel gevonden met 2 jongen, die 15/11 uitvlogen, waarna op 16/11 te Harderwijk een nest werd gevonden met 1 jong dat op punt van uitvliegen stond.