Zelfs in Italië loopt het vreemdelingenseizoen eind oktober af. Maar op het mondaine eiland Capri, voor de blauwe Golf van Napels, is het seizoen dan nog in volle gang. De badstranden zijn nog dicht bevolkt en de hotels en pensions vrijwel volledig bezet. Juist in deze herfstdagen kan men de unieke schoonheid van dit eiland pas goed genieten, betogen de vrienden van Capri. Temeer, omdat de luidruchtige zwermen snobs van beiderlei kunne dan inmiddels het eiland hebben verlaten. Deze herfstelijke idylle op Capri wordt echter in deze weken gruwelijk verstoord; het is de tijd waarin de vogels naar het zuiden trekken. Vermoeid van de lange reis strijken grote zwermen trekvogels op het eiland neer, om wat op verhaal te komen, voor ze de laatste etappe van de oversteek over de Middellandse Zee beginnen.