Bij dit 34e jaarverslag is het een genoegen te kunnen constateren, dat onze vereniging zich mag verheugen in een tijdperk van bloei. Het aantal leden is gestegen tot 1859, de activiteiten breiden zich uit en bij autoriteiten en publiek ondervinden wij steeds meer begrip voor ons werk. Vooral het aantal jeugdleden is gestegen, mede als gevolg van de uitgave van ons jeugdblad „’t Vogelaartje”. In de samenstelling van het bestuur kwam geen wijziging; ook niet in de functieverdeling. Buiten de nodige bestuursvergaderingen werd één algemene vergadering gehouden, waar de heer Segers, voorzitter van „De Wielewaal” een voordracht hield over het natuurreservaat „De Tikkebroeken” in België.