Ook in de maanden januari-februari werden, zij het in zeer klein aantal, grote barmsijzen en pestvogels waargenomen. Er werden ook in maart 3/3 1 ex. Utrecht, 7/3 ± 8 ex. en 21/3 tot 24/3 7 ex. Hilversum, 16/3 9 ex. Deventer, Enschede 29/3 2 ex., nog pestvogels gezien. Gedurende februari minderde het aantal sijzen opvallend. Er vielen vrij veel verkeersslachtoffers onder deze soort en in maart leek (ondanks het zeer goede sijzenjaar) het aantal minder dan vorig jaar omstreeks deze tijd. Ook de putter was gedurende de wintermaanden een veel waargenomen vogelsoort in het westen (kuststreek) en het midden van ons land. Deze winter waren er opvallend minder grote spreeuwenconcentraties dan verleden jaar, hoewel de winter toch zeer mild genoemd mag worden. Midden februari werd hun aantal iets groter en toen kwam voor het eerst een groot aantal spreeuwen slapen onder de overkapping van de oostzijde van het Centraal Station te Amsterdam.