De algemene ledenvergadering, die zou worden gehouden op 12 maart j.l. te Utrecht, is uitgesteld tot 18 september. In het voorlopige bestuur van de Vogelwerkgroep zijn enkele mutaties gekomen. Het bestuur is nu als volgt samengesteld: Voorzitter: H. Gelderblom, Terweeweg 33, Oegstgeest. Secretaris: J. Taapken, Utrechtseweg 43, Hilversum. Penningmeester: A. H. Hessels, Hyacinthenlaan 34 rd., Haarlem. Leden: F. Bloem, Veldlaan 8, Bentveld, en E. Smith, Van Saenredamstraat 25, Delft. Aan alle leden is een ontwerp „Huishoudelijk Reglement” toegezonden, dat op de algemene ledenvergadering in stemming zal worden gebracht. De aankondiging van de plaats der vergadering van 18 september 1960 zal geschieden in „Het Vogeljaar”, waarbij tevens de agenda voor deze vergadering zal worden bekend gemaakt.