Eind februari en begin maart kon schrijver dezes op de vliegbasis Soesterberg o.a. de reactie nagaan van startende straaljagers (Hawker Munters en Super Sabres) op enkele ter plaatse vrij algemene tot algemene vogelsoorten n.l. spreeuw, kievit, veldleeuwerik, ekster en zwarte kraai. Meer lawaai dan dat van startende straaljagers kan men zich nauwelijks voorstellen. Vooral het lawaai geproduceerd door startende Super Sabres is afschuwelijk.