Een goed handboek, dat de belangrijke facetten der vogelkunde behandelt, bezitten we in de Nederlandse taal, helaas, niet. Trouwens, ook over onze grenzen zijn ze schaars en het prachtige „Aves” van prof. Erwin Stresemann is thans op veel punten wel wat verouderd. Daarom begroeten we met vreugde ,,Fundamentals of Ornithology”, door Josselyn van Tvne en Andrew T. Berger. De opzet van dit boek is van prof. Van Tvne, hoogleraar aan de universiteit van Michigan, die een belangrijk gedeelte van het manuscript had voltooid, toen hij op 30 januari 1957 overleed. Zijn vriend en medewerker dr, Andrew J. Berger heeft het nagelaten manuscript met grote bekwaamheid en piëteit voltooid, waardoor wij thans beschikken over een voortreffelijk geïllustreerd handboek, waarin vrijwel alle facetten van de anatomie, de zintuigen, het gedrag, de nomenclatuur en de classificatie der vogels worden behandeld. Het boek is in de eerste plaats bestemd voor Amerikaanse studenten in de biologie, doch ook amateurs, die hun basis willen verbreden, zullen het met vrucht (en genoegen), raadplegen. Het is, zelfs bij een werk van deze omvang (624 blz.) natuurlijk onvermijdelijk, dat niet alle onderdelen even uitvoerig worden behandeld. Doch litteratuurlijsten zullen hen. die dieper op een bepaald onderwerp wensen in te gaan. de weg wijzen. Dat deze litteratuur en ook de in de tekst genoemde voorbeelden voor een belangrijk deel naar het werk van Amerikaanse ornithologen verwijzen, lijkt een nadeel, dat bij nadere beschouwing echter wellicht een de blik verruimend voordeel zal blijken te zijn.