Dit herfstnummer van het Vogeljaar is (nagenoeg) geheel gewijd aan de vogeltrek, een der boeiendste verschijnselen in de vogelwereld, waarvan we juist in deze tijd van het jaar in Nederland, vooral langs de kust, maar ook op vele plaatsen in het binnenland, iets kunnen zien. De samenstelling van dit nummer geschiedde op verzoek en met medewerking van het bestuur van de Stichting Vogeltrekstation. Een verzoek waaraan wij trouwens gretig hebben voldaan omdat het de gelegenheid bood de lezers van Het Vogeljaar een globale samenvatting te geven van hetgeen in de loop der jaren over het verloop van de vogeltrek en over het oriëntatievermogen der trekvogels bekend is geworden. Deze kennis is vooral te danken aan het werk van vakbiologen die door vernuftig opgezette proeven enige tipjes van de sluier hebben opgelicht.