Gaarne voldoe ik aan het verzoek van de redactie om eens iets te vertellen van hetgeen zij aanduidt als de romantische begintijd van het vogeltrekstation. Toen het „Vogeltrekstation Texel” einde 1930 werd opgericht na een initiatief van de toenmalige burgemeester van het eiland stond men voor een beslissing omtrent de aard van het te verrichten onderzoek. Terwijl de burgemeester ongetwijfeld iets in de geest van de „Vogelwarte Helgoland” voor ogen zweefde, heeft het bestuur direct gekoerst op een Nederlands centrum voor de bestudering van ornithologische vraagstukken, dus een brede opzet.