De geïllustreerde Jaarverslagen zijn, met uitzondering van het eerste, niet in onderstaande lijst opgenomen. 1. Eerste Jaarverslag der Stichting en Mededelingen betreffende de Waarnemingsperioden Herfst 1931 en Voorjaar 1932. Aparte uitgave.