Evenals wij dat voor voorgaande jaren gedaan hebben, willen wij ook voor 1959 een beeld geven van het verloop van de herfsttrek aan de hand van de gegevens van de verschillende trekposten. Aan de kust te Bloemendaal aan Zee is waargenomen van 20 september tot en met 8 november. Er werd hier dagelijks gepost, evenals te Hengelo, Castricum aan Zee, Heemskerk, Bilthoven, Wassenaar, Kijkduin, Monster, Franeker en Heemstede. Verder werd er nog door een 15-tal andere waarnemers meegewerkt, in hoofdzaak op de weekeinden. Ons waarnemingsnet heeft dus een flinke uitbreiding ondergaan, als resultaat van de oproep in „Het Vogeljaar”. Tevens wisselden wij weer gegevens uit met de D.J.N. in Hamburg en met dr. W. v. Westernhagen, die eind september heeft waargenomen op Sylt en verder heeft bericht over de trek op Fehmarn.