Kuifduiker 18-5 1 ex. in pr. kl. Lelystad (prof. Voous, Zweeres). Noordse Stormvogel 4-6 dood ex. paal 14, Schiermonnikoog (Walter), 1-8 dood ex. Ameland, paal 16/ 17 (Stel).