Eind juni/begin juli was er opvallend veel beweging onder de zwarte sterns. _ (o.a. O. Flevoland). Ook trokken toen alweer de eerste kieviten r. ZW. Eind juli begon reeds de eerste bonte vliegenvangertrek (28/7 Vinkeveen) en deze werd op vele plaatsen op de Waddeneilanden en in het westen van ons land opgemerkt tot midden september. Lepelaars hidden zich tot in augustus op vele plaatsen langs de Wadden- en IJsselmeerkust, Zeeland, Zuidholl. eilanden en in Noord- en Zuidholland op. Vanaf 10/9 werd hier en daar (Aalsmeer, Leimuiden, Kudelstaart: 22, 23, 26, 28/9, 14, 22. 25/10: Eemmond 10/9, 19/9 en vooral 2 & 3/10; Koophuizen 16/10) een zwakke pimpelmezentrek waargenomen w.o. zich ook emkele koolen zwarte mezen bevonden. Ook werd de merentrek gemeld uit Papendrecht (15/10 168 ex. in 21 tr.), Renesse (2/10 40 ex. in 3 tr. en later op de dag sterke trek), Heerlen (3 & 6/10 resp. 50 & 40 ex.) en Oldeholtpade en Tzummarum (16/10 kleine aantallen). Doortrekkende blauwborsten werden gezien vanaf 20/8 tot 22/9 (Eemmond 20/8 1, 1/9 1, 9/9 2, 11/9 3; A’damse Bos 10/9 1; Numansdorp 28/8 1).