Nog steeds is ons postgironummer 484295 (zie achterzijde van dit tijdschruft); maakt het ons gemakkelijk en stort Uw donatie ad ƒ 4,— direct. Onze hartelijke dank.